Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Kind en ontwikkeling 1

Studiegidsnr:1015GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Koenraad Van Hoeck
Stijn Verhulst
Philippe Jorens
Marc Braem
Ludo Mahieu
Berten Ceulemans
Margo Hagendorens
Geert Mortier
Els Van de Vijver
Fran├žois Eyskens
Bart Loeys
Gunter De Win
Hilde Dotremont
Tine Boiy
Nicolette Moes
An Jonckheere
Antonius Mulder
Nancy Pyck
Wendy Dewals

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

-          Inleiding. Anamnese. Klinisch onderzoek zuigeling & kind.
-          Normale en abnormale ontwikkeling. Mijlpalen. Motoriek.
-          Intelligentie, spraak en taal. Leerstoornissen.
-          Normale groei. Hormonale regulatie. Puberteit en geslachtsontwikkeling.
-           Neonatale aanpassing aan het extra-uteriene leven. Klinisch vignet icterus.
-          Overgangscirculatie. Respiratoire distress van de pasgeborene. Screening van de neonatus.
-          Meest voorkomende genetische afwijkingen. Interpretatie stamboom.
-          De voeding van het normale kind: borstvoeding, Zuigelingenvoeding. Voedingsproblemen.

-          tandontwikkeling en preventie
-         exantheem ziekten
-         Acute hoest bij het kind
-          Aangeboren hartafwijkingen
-          Congenitale afwijkingen van de urinewegen. Zindelijkheids problemen en urineweginfecties
-          Braken en dehydratie. Eetproblemen.
-          Slaapproblemen.
-          Farmacotherapie bij het kind.

-         publieke gezondheids preventie: vaccinaties en aangepast onderwijs
-          Klinische lijn: reanimatie : BLS kind en baby + klinische onderzoek van de zuigeling