Moleculaire celbiologie

Studiegidsnr:1016FBDBIC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Snyders
Wim Vanden Berghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus moleculaire celbiologie belicht het moleculair functioneren van de eukaryote cel, in relatie met de structuur van de cel.

1. Evolutie van de cel en basistechnieken celbiologie

2. Interne organisatie van de cel: intracellulaire compartimentalisatie en eiwitsortering; vesiculair transport in secretorische en endocytotische wegen;

3. cel-cel signalisatie en signaaltransductie; cytoskelet en mol;eculaire motors, celcyclus en apoptose.

4. Cellen in hun sociale context: celjunctie en adhesie; de extracellulaire matrix en zijn receptoren

5. Cel proliferatie en differentiatie, kanker en epigenetica.