Farmaceutische microbiologie

Studiegidsnr:1016FBDFAR
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:77.5
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Cos
Davie Cappoen
Peter Delputte

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bij de uitoefening van zijn/haar beroep heeft de apotheker te maken met diverse aspecten van de microbiologie zoals infecties, antibiotica, ontsmettingsmiddelen en vaccins. De cursus “Farmaceutische Microbiologie” vormt de fundamentele basis daarvoor.
De cursus is opgedeeld in:
Deel 1: Situering van de microbiologie
Deel 2: Celstructuur en functie
Deel 3: Bacteriële genetica
Deel 4: Metabolisme en groei
Deel 5: Karakterisatie en klassificatie van bacteriën
Deel 6: Mycologie
Deel 7: Virologie en celculturen
Deel 8: Gastheer-microbe interacties
Deel 9: Controle microbiële groei