Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de sociale wetenschappen

Studiegidsnr:1016FLWGES
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Weyns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit drie delen:

1) een inleiding in de belangrijkste sociaalwetenschappelijke begrippen (interactie, socialisatie, cultuur, maatschappij, groep, stratificatie, deviantie, sociale ongelijkheid, macht, ruil, legitimiteit...)

2) en overzicht van de dominante sociaalwetenschappelijke paradigma's en tradities (functionalisme, structuralisme, marxisme, rational choice theorie, figuratietheorie, veldtheorie, feministische theorie, psychoanalyse...)

3) een kritische vergelijking van moderniseringstheorieën (Weber, Foucault, Elias, Eisenstadt, Habermas...)