Digital humanities

Studiegidsnr:1016FLWTLA
Vakgebied:Informatiewetenschappen
Academiejaar:2013-2014
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Van Hulle
Walter Daelemans
Thomas Crombez

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud

DEEL 1 Digital Humanities: Een overzicht
Werkvorm:  Hoorcolleges
Structuur:  acquisitie -- verwerking -- presentatie  van digitale bronnen
  • 1 ( acquisitie ) Digitalisering van geluid, spraak, beeld, video, tekst. Formaten en conversie, standaarden, dragers, digitale duurzaamheid 
  • 2 ( acquisitie ) Representatie en codering van tekst in corpora (HTML en XML, TEI) 
  • 3 ( acquisitie, verwerking ) Corpora van literaire teksten en historische documenten 
  • 4 ( acquisitie, verwerking ) Corpora van linguïstische data en corpusannotatie; het internet als corpus
  • 5 ( acquisitie, verwerking ) Digitalisering van een (literair) manuscript
  • 6 ( presentatie ) Presentatie en communicatie van onderzoek in de Digital Humanities: onlinecorpora, onderzoekswebsites, visualisaties, demo's, blogs, wiki's 
  • 7 Overzicht van lopend onderzoek / Linguïstiek
  • 8 Overzicht van lopend onderzoek / Geschiedenis en literatuurwetenschap  

DEEL 2 Practicum Digital Humanities
Werkvorm: Werkseminarie
Structuur: Keuze uit Practicum Literatuur, Practicum Linguïstiek, Practicum Geschiedenis