Theorie object en ruimte

Studiegidsnr:1016FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:94
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Nathalie Vallet
Gert Van Echelpoel
Caterina Verdickt
Gustaaf Cornelis
Stefan Dherdt
Stefan Martens
Johan Nackaerts
Marjan Michels
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de vier examenonderdelen: Toolbox Methodiek 1, Filosofie, Geschiedenistijdlijn 1 en Beeldcommunicatie 1.

Toolbox Methodiek 1: (Marjan Michels, Nathalie Vallet)

Na een beknopte introductie over soorten onderzoek en onderzoeksmethoden volgt een algemene introductie over ontwerpmethodiek en een globale toelichting bij het verloop van ontwerpprocessen. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het gebruik van verschillende soorten bronnen.

Filosofie: (Gustaaf Cornelis)

Het examenonderdeel Filosofie legt de nadruk op het positivisme, het existentialisme en het postmodernisme (grosso modo simultaan met drie architectuurstromingen), met aandacht voor kernleer, metafysica, en ethica. Daarnaast is er de focus op de hedendaagse esthetica van de architectuur. Een algemene inleiding (Oudheid-heden) op de filosofie wordt gekoppeld aan de evolutie van het concept 'ruimte' enerzijds en het denken over ‘schoonheid’ anderzijds. Vooral in de zelfstudie komt het begrip 'esthetica' in de context van architectuur ruim aan bod. De gevalstudie linkt ethiek aan esthetiek: maakt mooi gelukkig?

Geschiedenistijdlijn 1: (Caterina Verdickt)

Het interieur en de evolutie ervan wordt gesitueerd in een globaal historisch referentiekader. Hierbij wordt ingegaan op de rol van technische en wetenschappelijke innovatie, maatschappelijke veranderingen, filosofische stromingen en cultuurverschillen, en hun onderlinge samenhang.

Beeldcommunicatie1: (Johan Nackaerts, Gert Van Echelpoel, Stefan Martens, Stefan Dherdt, Eveline Slijper)

Je krijgt een overzicht van de basiskenmerken van verschillende analoge en digitale voorstellingstechnieken. Deze vinden hun toepassing in de presentatie van plannen en de illustratie ervan. De beginselen van projectietekenen en schaalmodelbouw worden aangeleerd. Door schetsen leer je ruimtelijk denken en je leert hoe je architectuurdetails kan weergeven. De 3D CAID-component wordt op een inleidende manier geïmplementeerd door het uittekenen van een object in de ruimte.