Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theorie object en ruimte

Studiegidsnr:1016FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:94
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Nathalie Vallet
Gert Van Echelpoel
Caterina Verdickt
Gustaaf Cornelis
Stefan Dherdt
Stefan Martens
Johan Nackaerts
Marjan Michels
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de vier examenonderdelen: Toolbox Methodiek 1, Filosofie, Interieurgeschiedenis 1 en Beeldcommunicatie 1. 

COVID19 opmerking:  in het geval de lessen voor een examenonderdeel fysiek on campus worden gedoceerd, zal dit met respect voor de fysieke distancing in een aula worden georganiseerd. In het andere geval worden de lessen on-line aangeboden. In beide gevallen wordt dit in het uurrooster vermeld.

Toolbox Methodiek 1 (M. Michels, N. Vallet): Het examenonderdeel start met een aantal hoorcolleges (COVID19 opmerking: deze worden fysiek met respect voor de fysieke distancing in een aula georganiseerd). Na een beknopte introductie over soorten onderzoek volgt een algemene introductie over ontwerpmethodiek en het verloop van ontwerpprocessen. Daarbij wordt er bijzondere aandacht besteed aan de uitwerking van een conceptnota én het gebruik van zogenaamde referenties. De studenten passen dit vervolgens toe in een zelf uitgewerkte conceptnota (i.e. toepassingsopdracht). Filosofie (G. Cornelis): thematische benadering van de wijsbegeerte met bijzondere aandacht voor argumentatie, esthetica, ethiek (in het bijzonder de wetenschapsethiek), wetenschapsfilosofie, filosofische opvattingen over ruimte en tijd. Stromingen die met diepgang worden behandeld: presocraten, aristorelisme, verlichting, femonologie, existentialisme, positivisme, structuralisme. Aandacht voor argumentatie. Interieurgeschiedenis 1 (C. Verdickt): het interieur en de evolutie ervan wordt gesitueerd in een globaal historisch referentiekader. Hierbij wordt ingegaan op de rol van technische en wetenschappelijke innovatie, maatschappelijke veranderingen, filosofische stromingen en cultuurverschillen, en hun onderlinge samenhang. Beeldcommunicatie 1 (J. Nackaerts, G. Van Echelpoel, S. Martens, S. Dherdt, E. Slijper): je krijgt een overzicht van de basiskenmerken van verschillende analoge en digitale voorstellingstechnieken. Deze vinden hun toepassing in de presentatie van plannen en de illustratie ervan. De beginselen van projectietekenen en schaalmodelbouw worden aangeleerd. Door schetsen leer je ruimtelijk denken en je leert hoe je architectuurdetails kan weergeven. De 3D CAD-component wordt op een inleidende manier geïmplementeerd door het uittekenen van een object in de ruimte.