3-Thermodynamica

Studiegidsnr:1016FTITHD
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 2-Fluïdummechanica (1306FTIFLM) of is ingeschreven in een schakel- of voorbereidingsprogramma
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Van de Paer
Freek Van Riet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Opstellen en gebruiken van de toestandsvergelijking voor ideale gassen en ideale gasmengsels.
Opstellen en gebruiken van de toestandsvergelijking voor reële fluïda.
Eerste hoofdwet voor gesloten systemen; opstellen van formules voor warmte en arbeid bij toestandsveranderingen (isobaar, isotherm, isochoor, adiabaat, isentroop) in gesloten systemen.
Begrippen als inwendige energie, enthalpie en entropie.
Eerste hoofdwet voor stationaire open systemen; berekenen van gewisselde warmte bij warmtewisselaars en geleverde technische arbeid bij pompen, compressoren en turbines d.m.v. het enthalpieverschil.
Studie van enkele veelvoorkomende kringprocessen: de gasturbine; de koelcyclus; het eenvoudig Rankine kringproces voor een thermische centrale.
Tweede hoofdwet
Het begrip entropie.
Isentropisch rendement van compressor en stoomturbine.

Tijdens de oefeningen worden die opgestelde formules toegepast op praktische situaties, en dienen de bekomen resultaten kritisch geïnterpreteerd en geëvalueerd te worden.