Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Shock en orgaanfalen

Studiegidsnr:1016GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Philippe Jorens
Rudi De Paep
Peter Dieleman
Katrien Bombeke
Heiko De Schepper
Annick De Weerdt
Jozef Van Herck
Walter Verbrugghe
Karolien Dams
Ingrid Baar

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- Fysiopathologie van shock en Ischemie-reperfusie in een klinisch perspectief
- Principes van diagnose, labo, monitoring, ondersteuning van falende organenstelsels
- Cardiogene shock
- Hypovolemische shock
- Distributieve shock
- Hartstilstand en reanimatie
- De longen in shock
- Het zenuwstelsel in shock
- De nier in shock
-De lever in shock
- Omgaan met onverwacht overlijden
- Omgaan met de grenzen van de geneeskunde
- Integrale patiëntenzorg
Niveaus van zorg
Hersendood – donor
End of life – slecht nieuws – rouwproces
Ethische principes – attest – overlijdensattest
Mantelzorg (sociale kaart)