Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Arts en maatschappij 3

Studiegidsnr:1016GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:48
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Van Hal
Filip Van Den Eede
Koen De Schrijver
Jan Verlooy
Kristin Hendrickx
Jo Lebeer
Heidi Theeten
Inge Glazemakers
Antoon De Schryver
Bernard Landmeters
Ulrik Van Soom

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Medische sociologie - sociale geneeskunde-volksgezondheid - Sociale zekerheid:

 • Er wordt uitgelegd waar sociale geneeskunde en volksgezondheid voor staan, hoe het is gegroeid, wat de successen waren en wat de uitdagingen zijn voor de toekomst. Hierbij worden veel voorbeelden gegeven. De mogelijkheden voor toekomstige artsen om werkzaam te zijn binnen de sociale geneeskunde en de ‘public health’ worden uiteengezet.
 • Er wordt uitgelegd hoe de sociale zekerheid is ontstaan, wat het is, hoe het wordt gefinancierd en wat de verschillen zijn met privé-verzekeringen.
 • Er worden enkele gedragsverklaringsmodellen  uitgelegd met voorbeelden. Daarna wordt gekeken hoe dit zich vertaalt in een wetenschappelijke publicatie, waarin duidelijk wordt hoe in de wetenschappelijke praktijk de vertaling van theoretische begrippen naar concrete enquêtevragen (‘operationalisatie’) verloopt.

Volksgezondheid:

 • Volksgezondheid algemene inleiding
 • Volksgezondheid nationaal en regionaal
 • Voorbeeld casus met aspecten van preventie, interventie en analyse
 • Volksgezondheid internationaal:  voorstelling van enkele internationale instellingen

Jeugdgezondheidszorg:

het systeem van georganiseerde preventieve zorg voor kinderen zoals dit bestaat in Vlaanderen wordt uiteengezet en gekaderd, de specifieke rol van de jeugdarts hierin wordt voorgesteld en geïllustreerd, en een aantal preventieve programma’s worden besproken.

Diversiteit:

 • Modellen van handicap : medisch model/ burgerschapsmodel
 • Rechten en mogelijkheden
 • ICF
 • Kwaliteit van bestaan
 • Holebi’s en zorg voor gezondheid

Medische psychologie:

 • Neurobiologie stress en pijn
 • Brain-gut-axis en viscerale hypersensitiviteit
 • Psychocardiologie
 • Psycho-oncologie
 • Slaap en gezondheid
 • Psychosomatiek bij kinderen en adolescenten