Virologie

Studiegidsnr:1017FBDBIC
Vakgebied:Biologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kevin Ariƫn

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is een inleiding tot de algemene virologie. Volgende onderwerpen worden besproken: methodiek van het virusonderzoek, classificatie van virussen, morfologie van virussen. Het proces van infectie, de replicatiestrategie van virussen, regulatie van genexpressie, virusrijping en interactie tussen virussen onderling en hun gastheer, inclusief medische aspecten.