Orgaanfysiologie en pathofysiologie III m.i.v. Dringende medische hulpverlening

Studiegidsnr:1017FBDFAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken. Gelijktijdige inschrijving of min. 08/20 behaald voor Orgaanfysio. en pathofysio II.
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vincent Segers
Benedicte De Winter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


De cursus orgaanfysiologie en pathofysiologie III bouwt verder op de kennis
van de menselijke fysiologie verworven in voorafgaande delen en beschrijft de
belangrijkste ziektebeelden van individuele organen en orgaanstelsels. Symptomen
en tekenen van disfunctie, pathofysiologie en belangrijke ziektebeelden
in verband met het cardiovasculaire stelsel, het respiratoire systeem, het
gastro-intestinale systeem, het renale systeem en de thermoregulatie worden
besproken. De basisprincipes van dringende medische hulpverlening worden
toegelicht en ingeoefend.