Theorie mens en object

Studiegidsnr:1017FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:88
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Stijn Verwulgen
Iris Van der Schueren
Caterina Verdickt
Philip Theys
Selin Geerinckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit de volgende examenonderdelen: Meubelconstructie, Ergonomie, Wiskunde voor Ontwerpers-Vorm-Structuur, Geschiedenistijdlijn2.

examenonderdeel Meubelconstructie (Philip Theys)
De studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke eigenheden, opbouw, en detaillering van eenvoudige meubels en objecten. Kennis van materialen, constructieprincipes en toepassingen binnen het gebied van plaatmaterialen (en enige duiding van massief hout) worden overgedragen a.d.v. voorbeelden. We stimuleren het kritisch observeren en analyseren van deze eenvoudige meubels en hun opbouw met als doel het zelf kunnen uittekenen van een eenvoudig meubel en/of object, samengesteld uit houtachtig plaatmateriaal (en indien gewenst massieve bestanddelen).

examenonderdeel Ergonomie (Iris Van der Schueren)
In deze cursus worden de studenten vertrouwd gemaakt met de discipline die zich richt op de interactie tussen de mens en zijn omgeving. We onderzoeken proefondervindelijk de ergonomie van ruimten, woonfuncties, menselijke handelingen en bijhorende maatvoeringen. Het resultaat hiervan wordt overzichtelijk gedocumenteerd en gebundeld in een matenboek die als basis dient om te kunnen ontwerpen doorheen module 2 en latere modules.

Examenonderdeel Wiskunde voor Ontwerpers, Vorm, structuur 

Wiskunde coor Ontwerpers (Stijn Verwulgen)

In deze cursus willen we de student vertrouwd maken courant gebruikte verhoudingen en met de courante meetkundige vormen en transformaties. Deze kunnen we dan gebruiken om patronen en vlakvullingen te bestuderen en te genereren. Ook veelvlakken en hun eigenschappen en toepassingen komen aan bod, inc. symmetriegroepen van ruimtelijke objecten. We bestuderen ook kegelsneden in 2D en we sluiten de cursus af met een overzicht van wiskundig interessante 3D-objecten zoals kwadrieken en regelopper- vlakken. Verschillende accenten gelden in functie van de benadering via beschrijvende versus analytische meetkunde.

Vorm & Structuur (Iris Van der Schueren)

In deze cursus worden twee- en driedimensionale kenmerken van vorm en structuur (transformaties, regelmatige en onregelmatige vormen) besproken en onderzocht aan de hand van oefeningen en het maken van schaalmodellen.

Examenonderdeel Geschiedenislijn (Caterina Vedickt)
Het interieurontwerp, en de evolutie ervan, wordt gesitueerd in een globaal historisch referentiekader. Hierbij wordt dieper ingegaan op de rol van technische en wetenschappelijke innovatie, maatschappelijke veranderingen, filosofische stromingen en cultuurverschillen, en hun onderlinge samenhang.