Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Eigen en niet-eigen 1

Studiegidsnr:1017GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Didier Ebo
John-Paul Bogers
Margo Hagendorens
Vito Sabato
Martin Lammens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de eerste doorgang van de module “Eigen en niet-eigen” worden de basisbegrippen van de opbouw en functie van het immuunsysteem en het normale immuunantwoord beschreven. Het accent ligt daarbij op het verwerven van de basiskennis betreffende herkenning en presentatie van antigenen en het tot stand komen van een volwaardig cellulair en humoraal immuunantwoord. Tevens worden enkele inleidende begrippen betreffende de verschillende immuunpathologische reacties geschetst. Als illustratie van klinische immuunpathologie worden enkele ziektebeelden besproken.