Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Neuro- en cognitieve wetenschappen

Studiegidsnr:1017GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:91
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick Cras
Manuel Morrens
Benedicte De Winter
Chantal De Groote
Jan Verlooy
Rudy Mercelis
Guy Hans
Ilse De Volder
Jonathan Baets
David Crosiers
Sarah Weckhuysen
Barbara Willekens
Violette Coppens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inhoud deel psychiatrie:

De cursus begint met een uitleg van het studie- en onderzoeksdomein van de cognitieve en affectieve neurowetenschappen. Hiertoe wordt eerst een historisch kader geschetst waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de combinatie van historische ontwikkelingen binnen de geneeskunde en psychologie tot het relatief nieuwe onderzoeksdomein heeft geleid. Vervolgens wordt het functionele raamwerk uitgelegd dat gebruikt kan worden om verschillende cognitieve functies, betrokken hersenstructuren etc. te verklaren. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van voorbeelden van neurologische en psychiatrische stoornissen die specifieke gedragsafwijkingen laten zien. Er zal met name ingegaan worden op visuele perceptie, objectherkenning, motoriek en actie planning, aandacht, geheugen, emotie en sociale cognitie. 

Inhoud deel zenuwstelsel:

1. Micro- en macroscopische neuroanatomie, 2. Neuro-anatomie van gevoelsbanen, 3. Neuro-anatomie van de motoriek, 4. Basale ganglia, 5. Embryologie zenuwstelsel, 6. Cerebellum, 7. Autonoom zenuwstelsel, 8. Craniale zenuwen, 9. Neuroradiologie van hoofd en hals, 10. Fysiologie van zenuwstelsel, neuronen en glia, 11. Neuroradiologie, 12. Anatomie van de schedelbasis, 13. Neurofysiologie bewustzijn, 14. Sensorische transductie, 15. Circuits in het zenuwstelsel, 16. Histologie zenuw/spier, 17. Histologie zenuwstelsel, 18. Autonoom zenuwstelsel, 19. Neuronale omgeving – CSV – hersenoedeem, 20. Anatomie, fysiologie en neurochemie van pijn, 21. Transitie acute naar chronische pijn, 22. Classificatie, epidemiologie van pijn, 23. Neurologische semiologie, 24. Semiologie craniale zenuwen, 25. Lage rugpijn, 26. Klinische farmacologie van pijn, 27. Klinische neurofysiologie, 28. Neurofysiologie slaap, 29. Practicum histologie, 30. Geheugen: fysiologie en dysfunctie, 31. Neuropsychologisch onderzoek, 32. Hoofdpijn, 33. Hersendissectie/demonstratie, 34. Infecties zenuwstelsel, 35. Plotse neurologische uitval, 36. Wegrakingen