Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Theorie mens en ruimte

Studiegidsnr:1018FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:96
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els De Vos
- NNB
Dirk Geldof
Gert Van Echelpoel
Gustaaf Cornelis
Stefan Martens
Johan Nackaerts
Eva Plasmans
Eveline Slijper
Bert Belmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit olod bestaat uit de volgende onderdelen:

Materialiseren 1  (20%), Kleurenleer  (10%), Omgevingspsychologie (20%), Wooncultuur(20%), Beeldcommunicatie 2    ( 30%) 

Het onderzoeksthema van dit opleidingsonderdeel behandelt de wisselende relatie tussen Mens en Ruimte.

 

Examenonderdeel Materialiseren 1: Bert Belmans  20%  SBF 

In een eerste deel komen de opbouw, eigenschappen en gebruik van de volgende materialen aan bod: ‘kunststeen (mortel, beton, gips en kalk), natuursteen, kleimaterialen, glasachtige materialen, ferro en non-ferro metalen,  kunststoffen en isolatiematerialen, houtachtige materialen’.

Examenonderdeel Kleurenleer: Eveline Slijper 10% SBF

In het onderdeel kleurenleer bespreken we de historische context van kleur van de vroege middeleeuwen tot heden en geven een r uime omkadering voor het objectiveren van het fenomeen kleur (positionering van de eigen persoon en de persoonlijke voorkeurkleuren). Verder verwerven we inzicht in het fenomeen doelgroepen en worden we ingeleid in de kleuren semantiek/kleurpsychologie, k leursystemen en kleurenlichamen (NCS-pantone-en andere colour notation systems) en mogelijke kleurstrategiën en kleurcontrasten.

Examenonderdeel Omgevingspsychologie: Gustaaf Cornelis 20% SBF

Het globale thema van Omgevingspsychologie betreft de invloed van de omgeving op het menselijke gedrag. De begrippen 'persoonlijke ruimte', 'territorialiteit, 'crowding' en 'privacy' worden grondig belicht vanuit psychologisch perspectief. We bespreken de gangbare theorieën omtrent waarneming, omgevingscognitie en oordeelsvorming en  beschouwen psychologische onderzoeksmethoden. We maken studie van het concept 'wonen' en passen omgevingspsychologische vaststellingen in het ontwerpend onderzoek toe.

Examenonderdeel Wooncultuur: Els De Vos  - Dirk Geldof  20% SBF

Dit onderdeel bestaat uit twee kaders. Op macroniveau worden de maatschappelijke veranderingen die de wooncultuur beïnvloeden in kaart gebracht: demografische en culturele evoluties (verschuivende gezinstypes, migratie), individualiseringsprocessen (echtscheidingen), combineren van woonplaatsen (nieuw samengestelde gezinnen, studentenkoten, …) en vervagende grenzen tussen wonen/werken/studeren) en privaat/publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de sociale gelaagdheid van woonbehoeften. Op schaal van het concrete wonen wordt op zoek gegaan naar de manier waarop dat wonen vorm krijgt door interactie tussen diverse actoren: overheid, stedenbouwkundige, architect, opdrachtgevers, bewoners. De kamers van het huis worden verkend aan de hand van de opvattingen en levenswijze van de bewoners. Hier wordt afgedaald tot de antropologische dimensie van het huis.

Examenonderdeel Beeldcommunicatie 2: Gert Van Echelpoel - Stefan de Feyter - Johan Praet - Johan Nackaerts 30% SBF

Hier wordt de commandostructuur van grafische programmatuur verder uitgediept. Deze bevat toepassingen die specifiek gericht zijn op het optekenen van plannen. We leren hoe ruimtes virtueel voor te stellen met kleur, materiaal en textuur. De cursus initieert hoe een ontwerp te verduidelijken d.m.v.  lay-out. Het waarnemend schetsen wordt verder geoefend. Bestaande ruimtes en ruimtelijke ontwerpschetsen worden met de vrije hand genoteerd.