Microbiologie en infectieziekten 1

Studiegidsnr:1018GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:0
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herman Goossens
Pierre Van Damme
Ludo Mahieu
Koen De Schrijver
Margareta Ieven
Elke Leuridan
Heidi Theeten
Erika Vlieghe
Sien De Koster
Emmanuel Bottieau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deel 1. Belang van de infectieziekten
Deel 2. Belang van de normale flora
Deel 3. Fysiologie en genetica van de verwekkers
Deel 4. Gastheer versus micro-organisme
Deel 5. De epidemiologie van infectieziekten
Deel 6. Inleiding tot therapie van infectieziekten
Deel 7. Casussen
Deel 8. Inleiding tot preventie van infectieziekten
Deel 9. Practicum & vaardigheden