Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

NKO, MKA en tandheelkunde 1

Studiegidsnr:1018GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:34
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Olivier Vanderveken
Marc Braem
Nasser Nadjmi
Benedicte De Winter
Marc De Bodt
Carl Van Laer
Paul Van de Heyning
Vincent Van Rompaey
Anneclaire Vroegop

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De module  Neus-, Keel- en Oorziekten en hoofd-hals heelkunde (NKO), Communicatiepathologie, Tandheelkunde (THK) en Mond-kaak-aangezichtsheelkunde (MKA)  volgt op de module Zenuwstelsel.   De module omvat inzichten in normale anatomie, werking en pathofysiologie.  De semiologie en de diagnostische testen worden besproken. Voor acute infecties en traumata komt inzicht over differentiële diagnostiek en behandeling ten gronde aan bod.

De responsie en hoorcolleges worden voorafgegaan door een zelfstudie opdracht.

De vaardigheden sluiten nauw aan bij de colleges en versterken het inzicht in semiologie en klinisch inzicht. , Onder coördinatie van prof Vanderveken worden de vaardigheden begeleid door de medische specialisten en audiologen/logopedisten met grot ervaring in het gebied.

Deze module vindt plaats van maandag 21/11/2016  t/m vrijdag 2/12/2016.

Volgende onderwerpen worden behandeld:

 

1. Functionele anatomie van het oor en het gehoorsysteem,

2. Functionele anatomie van neus, sinussen en rhinofarynx,

3. Functionele anatomie van mond en orofarynx,

4. Functionele anatomie van larynx en stembanden,

5. Functionele anatomie van speekselklieren en halsregio¹s,

 6. Fysiologie reuk en smaak,

7.Functionele anatomie dentitie tandvorming,

8. Functionele anatomie gnatologie,

9. Fysiologie van het gehoor,

10. Anatomie van de schedelbasis,

11. Fysiopathologie rhinologie,

12. Stemvorming en evaluatie,

13.Fysiopathologie speekselklieren en salivatie,

14. Functionele anatomie en fysiologie vestibulair systeem,

15. Fysiologie vestibulair systeem,

16.Auditieve testen in fysiologische en pathologische omstandigheden,

17.Dysfunctie en fysiopathologie van mond en keelholte incl. keelpijn,

18.Dysfunctie en fysiopathologie van mond en keelholte dysfagie,

19.Temporo-mandibulaire dysfunctie en malocclusie,

20. Semiologie auditief systeem in pathologische omstandigheden,

 21. Functionele testen vestibulair systeem in normale en pathologische omstandigheden,

22. Acute infecties van buiten en middenoor

23. Plotse binnenoordoofheid

24. Acute infecties van neus en sinussen.

25.Traumata van de neus.

26. Klinische topic tracheotomie

27. Acute infecties van de verschillende loges in de maxillofaciale regio

28. Fysiopathologie van de mondmucosa letsels

29. Aangeboren craniofaciale aandoeningen

30. Trauma van de mandibula en craniofaciale regio

31. Fysiopathologie van de ontwikkelingsstoornissen in de maxillofaciale regio

 

Klinische lijn: vaardigheden onderzoek met vier stations

Algemeen NKO onderzoek,

Tandheelkunde en MKA onderzoek

Evenwicht evaluatie

Gehooronderzoek