Moleculaire en cellulaire immunologie

Studiegidsnr:1019FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ingrid De Meester

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Je maakt  kennis met de belangrijkste componenten (organen, cellen en moleculen) van het immuunsysteem en leert stap voor stap een aantal basisconcepten uit de fysiologie van het afweersysteem.
De lessenreeks volgt in grote lijnen de volgorde van het handboek Basic Immunology.

De diversiteit van het immuunsysteem in biota wordt belicht (zie syllabus).

Tijdens de hoorcolleges komen ook belangrijkste immuunpathologische reacties kort aan bod.

Eigenschappen en toepassingen van polyklonale en monoklonale antilichamen krijgen bijzondere aandacht omdat ze ook buiten het strikte vakgebied belangrijk zijn. Dit wordt geïllustreerd tijdens de interactieve bespreking van de meest gebruikte immunologische laboratoriumtechnieken.

Tijdens de seminarieuren bespreken we de experimenten die aan de basis liggen van de huidige inzichten, interactief. Een aantal aspecten behandeld in de hoorcolleges, worden eveneens verder uitgediept tijdens de seminaries. Figuren worden ter beschikking gesteld.