2-Elektriciteit

Studiegidsnr:1019FTIELE
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrik Cools

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Wisselstroom: er wordt gestart met een overzicht van verschillende wisselstroomsignalen met bijhorende karakteristieke grootheden, zoals periode, frequentie, amplitude, fase, effectieve waarde, gemiddelde waarde.  Vervolgens wordt de sinusoïdale wisselstroom door enkelvoudige netwerken besproken met de nadruk op de vectoriële voorstelling.  De begrippen impedantie en admittantie worden ingevoerd.  Wisselstroomnetwerken worden opgelost met behulp van vereenvoudigingsmethode, ster-driehoektransformatie, wetten van Kirchhoff en theorema van Thévenin en Norton. 

2. Vermogens in wisselstroomnetwerken: aan bod komen het ogenblikkellijk en gemiddeld vermogen, arbeidsfactor, vermogen in enkelvoudige netewerkelementen, actief, reactief en schijnbaar vermogen en verbeteren van de arbeidsfactor.

3. Driefasige wisselstroom: hier wordt de driefasige wisselstroomsystemen besproken, alsook de schakelmogelijheden van een driefasige alternator met aandacht voor de fasevolgorde. Vervolgens worden driefasige alternatoren gekoppeld met driefasige belastingen.  In een volgende stap wordt het vermogen in driefasige netwerken bekeken.

4. Transformatoren: de werking van een ideale eenfasige transformator wordt uitgelegd met inbegrip van de homologe klemmen. Driefasige transformatoren komen dan aan bod, gevolgd door de parallelwerking van transformatoren.

5. Inductiemotoren: er wordt begonnen met de uitleg van de mechanische constructie van een inductiemachine, gevolgd door de analytische studie van het elektromagnetisch draaiveld.  Dan volgt de principiële werking van een inductiemachine uitgebreid tot meervoudige polen. De koppelslip karakteristiek wordt gegeven en de verschillende aanloopmethoden van inductiemotoren worden besproken.