Stofwisseling en hormonen 1

Studiegidsnr:1019GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christophe De Block
Ann Verhaegen
Eveline Dirinck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 1. algemene principes van de endocrinologie
  1. wat is een hormoon ?
  2. hoe werkt een hormoon ? receptorfunctie
  3. principes endo-, auto- en paracriene secreties
 2. fysiologie van de endocriene pancreas
  1. insuline
  2. glucagon
  3. somatostatine
 3. diabetes mellitus:
  1. definitie en diagnostische criteria van diabetes mellitus
  2. fysiopathologie van type 1 diabetes mellitus
  3. fysiopathologie van type 2 diabetes mellitus
 4. gewichtshomeostase & fysiologie van de adipocyt
 5. voeding
  1. algemene voedingsprincipes
  2. wat is overgewicht / ondergewicht
  3. vitaminen & mineralen
 6. fysiologie van lipiden en lipoproteine metabolisme
 7. fysiologie van de hypothalamo-hypofysaire as
  1. adenohypofyse: GH, ACTH, TSH, LH en FSH, prolactine
  2. neurohypofyse: ADH en oxytocine
 8. fysiologie van de hypothalamo-hypofysaire gonadale as
 9. fysiologie van de bijnieren
  1. cortisol
  2. aldosteron
  3. bijnierandrogenen
  4. catecholamines
 10. fysiologie van de schildklier
 11. fysiologie van de bijschildklier