Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stofwisseling en hormonen 1

Studiegidsnr:1019GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christophe De Block
Ann Verhaegen
Eveline Dirinck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 1. algemene principes van de endocrinologie
  1. wat is een hormoon ?
  2. hoe werkt een hormoon ? receptorfunctie
  3. principes endo-, auto- en paracriene secreties
 2. fysiologie van de endocriene pancreas
  1. insuline
  2. glucagon
  3. somatostatine
 3. diabetes mellitus:
  1. definitie en diagnostische criteria van diabetes mellitus
  2. fysiopathologie van type 1 diabetes mellitus
  3. fysiopathologie van type 2 diabetes mellitus
 4. gewichtshomeostase & fysiologie van de adipocyt
 5. voeding
  1. algemene voedingsprincipes
  2. wat is overgewicht / ondergewicht
  3. vitaminen & mineralen
 6. fysiologie van lipiden en lipoproteine metabolisme
 7. fysiologie van de hypothalamo-hypofysaire as
  1. adenohypofyse: GH, ACTH, TSH, LH en FSH, prolactine
  2. neurohypofyse: ADH en oxytocine
 8. fysiologie van de hypothalamo-hypofysaire gonadale as
 9. fysiologie van de bijnieren
  1. cortisol
  2. aldosteron
  3. bijnierandrogenen
  4. catecholamines
 10. fysiologie van de schildklier
 11. fysiologie van de bijschildklier