Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Oog en zien

Studiegidsnr:1019GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Carina Koppen
Veva De Groot
Robert Jan Willem De Keizer
Tanja Coeckelbergh
Meindert De Vries

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De theoretische lessen worden ex cathedra gegeven waarbij de leerstof geïllustreerd wordt met power point presentaties. De vaardigheidstraining in kleinere groepen heeft als doel dat elke arts in zijn latere carrière - met een minimum aan materiaal - een basisonderzoek van het oog kan uitvoeren. Op het einde van de cursus is er tijd voor zelfstudie: de lesstof kan geïntegreerd worden met behulp van het handboek dat voorbeeldcasussen bevat. De cursus wordt afgerond met een interactieve les waarin casussen voor discussie aan het auditorium voorgelegd worden. Tijdens dit collega kunnen ook inhoudelijke vragen van studenten beantwoord worden.