Bijzondere weefselleer van de huisdieren II

Studiegidsnr:1020FBDDIE
Vakgebied:Diergeneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 SP credits behaald aan 1ste ba vakken
Contacturen:83
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jean-Pierre Timmermans
Inge Brouns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt dieper ingegaan op de microscopische bouw van de samenstellende delen van de verschillende orgaanstelsels. Het ademhalingsstelsel, het spijsverteringsstelsel, het urogenitaal stelsel, het endocrien stelsel, de zintuigen en het integument worden uitvoerig besproken. Waar dit van belang is, wordt de vergelijkende morfologie aangehaald tussen verschillende diersoorten. De cursus bevat bovendien ook talrijke klinische voorbeelden.