Medische biochemie

Studiegidsnr:1020FBDFAR
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Hendriks

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit college wordt de evaluatie in het klinische laboratorium van de belangrijkste metabole, hormonale en immunochemische processen van een aantal orgaansystemen behandeld. Het dysfunctioneren van organen (zoals lever, nier, bot, schildklier, gonaden, bijnier), enkele stofwisselingsstoornissen (zoals diabetes, jicht, dyslipidemie) en moleculaire defecten als ziekte-oorzaak (bv. neoplasie) worden besproken samen met hun klinische-chemische parameters en indicatoren.