Ken- en wetenschapsleer

Studiegidsnr:1020FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Leuridan
Jan Potters
Thomas Lodewyckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste hoofdstuk gaan we in op het doel van wetenschap en op de verschillende filosofische posities die men hieromtrent kan innemen.

Deel I: Dan volgen drie hoofdstukken die ingaan op het onderscheid tussen correlaties en causale relaties en op verschillende onderzoeksmethoden voor het vinden van causale relaties (toevalsexperimenten, prospectieve studies, retrospectieve studies, dierproeven en simulaties).

Deel II: In hoofdstukken 5 tot 8 gaan we in op wetten, confirmatie en falsificatie, op de aard en de constructie van wetenschappelijke theorieën en op paradigma's.

Deel III: Daarna (hoofdstukken 9, 10 en 11) gaan we in op enkele sociale en maatschappelijke aspecten die verband houden met wetenschap, met name de sociale organisatie van wetenschap, de vraag hoe wetenschapsbeleid dient te worden georganiseerd, en wetenschap en gender.

Deel IV: In hoofdstukken 12 tot 14 gaan we in op de relatie tussen wetenschap enerzijds, en religie, normatieve ethiek en metafysica anderzijds.

Deel V: In hoofdstuk 15 behandelen we het onderscheid tussen geschiedenis en pseudo-geschiedenis; in hoofdstuk 16 het onderscheid tussen geneeskunde en pseudogeneeskunde. In hoofdstuk 17 behandelen we tenslotte het kennistheoretisch statuut van de wiskunde.