Architectuurtheorie

Studiegidsnr:1020FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Lara Schrijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak architectuurtheorie bestaat uit 2 delen:

Deel 1 (8 colleges):

1849-1956: Architectuur als moeder der kunsten

De ontwikkeling van architectuurtheorie na de Klassieken. Een historisch overzicht van de ontwikkeling van architectuurtheorie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Deel 2 (6 colleges): 

1956-vandaag: Architectuur als stiefkind van de wetenschap

De ontwikkeling van de naoorlogse architectuurtheorie. Een historisch overzicht van de belangrijkste thema's in theorie en praktijk.