Theorie morfologie en typologie

Studiegidsnr:1020FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:96
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Els De Vos
Nathalie Vallet
Gert Van Echelpoel
Stefan Martens
Johan Nackaerts
Marjan Michels
Saskia Gabriël

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus omvat de volgende examenonderdelen:

Toolbox Methodiek 2 (15%)  (Marjan Michels)

Bouwfysica (25%) (S. Gabriël)

Identiteit 2 (30%)  (E. De Vos)

Beeldcommunicatie3 (30%) (J Nackaerts)

 

Toolbox Methodiek 2 (15%)  (Marjan Michels)

In dit examenonderdeel leert de student een gerichte en degelijk onderbouwde onderzoeksvraag te formuleren. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden die kunnen worden ingezet bij ontwerpend en ontwerpmatig onderzoek, o.a. interviews en enquêtes, schetsen, fotografie.

 

Bouwfysica (25%) (S. Gabriels)

Een inleiding bouwfysica, principes van warmtegeleiding, EPB(D) en energieprestatie.

Kenmerken en eigenschappen van golven, trillingen en geluid, en hun invloed op akoestisch comfort.

Grondbeginselen en definities van akoestiek en geluid (op het vlak van problemen aangaande geluidsisolatie en zaalakoestiek).

Berekeningsmethode van geluidsdrukniveau, geluidsisolatie (volgens NBN S01-400-1 en -2).

Algemeen overzicht van de eigenschappen materialen (absorptie versus isolatie, textuur, enz.), het praktisch berekenen van totale absorptie en aldus bepalen van de nagalmtijd in een zaal (volgens de Wet van Sabine).

Voorbeelden en toepassingen van materialen en hun technische eigenschappen.

De werking en eigenschappen van geluidsmeting: gebruik van Bruel & Kjaer Mediator en Dirac analysesoftware.

 

Identiteit 2 (30%)  (E. De Vos)

In deze cursus analyseren we diverse woningtypologieën, gaande van open, halfopen tot gesloten bebouwing en van laagbouw tot hoogbouw. Ook diverse typologieën binnen collectieve woonvormen worden geëxploreerd. Daarbij worden de kenmerken/morfologie van elk woningtype verkend naar ruimtegebruik, lichtinval, circulatiepatronen, relatie met de publieke ruimte, enzovoort. Eveneens worden ze in een tijdskader geplaatst. De focus ligt op 1950 tot heden, al zal soms teruggegrepen worden op oudere voorbeelden om een bepaalde evolutie van een typologie te duiden. De focus ligt zowel op Vlaanderen als buitenlandse voorbeelden om een zo breed referentiekader op te bouwen.

 

Beeldcommunicatie 3 (30%) (J Nackaerts, Stefan Martens en Gert Van Echelpoel)

In het onderdeel Beeldcommunicatie 3 wordt de commandostructuur van de CAID-software verder uitgediept. Deze vaardigheden worden toegepast tijdens het realiseren van de ontwerpcommunicatie voor een gebouw met meerdere niveaus. Zowel detail- en uitvoeringstekeningen als projectietekeningen en aanzichten worden conform bouwconventies gerealiseerd en dit zowel in 2D als 3D. (verantw. S. Martens, 50%) De cursus gaat tevens in op het grafisch vormgeven en visueel structureren van tekst en beeld d.m.v. lay-out en typgografie. Dit vindt zijn toepassing in het realiseren van een conceptnota en een gids voor de studiereis. (verantw. G. Van Echelpoel 50%)