3-Bedrijfseconomie

Studiegidsnr:1020FTIBEC
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 1-Economie (1012FTIECN) of is ingeschreven in een schakelprogramma/voorbereidingsprogramma
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johanna Vanderstraeten
Eline Swolfs
Kim Van Overvelt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus ‘Bedrijfseconomie’ geeft een inleiding over onderwerpen zoals economie, internationale handel, ethiek, ondernemerschap, marketing, management, bedrijfsfinanciering en HRM. Dit vak introduceert dus een heel aantal begrippen en onderwerpen die verbonden zijn aan de moderne bedrijfswereld.

Het vak is ontwikkeld voor studenten zonder enige voorkennis over het bedrijfsleven en bedrijfskunde. Het zogeheten “K-P-W schema” (Kost-Prijs-Waarde) vormt de rode draad doorheen de cursus.

Het vak start (Deel 1) met een introductie over verschillende economische systemen, en de concepten “vraag” en “aanbod”. We leggen eveneens in grote lijnen uit hoe de macro-economie werkt en wat internationaal zakendoen inhoudt. Er komen enkele aspecten van ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod. In dit eerste deel wordt een eerste onderdeel van het zogeheten K-P-W schema besproken; namelijk “wat is Waarde”?

Nadien (Deel 2) overlopen we de belangrijkste ondernemingsvormen en bekijken we de karakteristieken van “ondernemerschap”.

In de volgende 2 delen bekijken we respectievelijk de “Kost” van het K-P-W schema en de “Prijs”. Namelijk, in Deel 3 van het handboek (Kost) bekijken we de financiële kant van zakendoen, waarna we in Deel 4 (Prijs) de belangrijkste aspecten van marketing uitleggen (bijvoorbeeld, product- en prijsbeleid, distributie en klantcommunicatie).

We eindigen met inzichten over het managen en ondersteunen van werknemers (Deel 5) en bespreken onder andere hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden.