3-Bedrijfseconomie

Studiegidsnr:1020FTIBEC
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 1-Economie (1012FTIECN) of is ingeschreven in een schakelprogramma/voorbereidingsprogramma
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Verhezen
Kim Van Overvelt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus ‘Bedrijfseconomie’ geeft een inleiding over onderwerpen zoals economie, internationale handel, ethiek, ondernemerschap, marketing, management, bedrijfsfinanciering, innovatie en strategie, en HRM. Dit vak introduceert dus een heel aantal begrippen en onderwerpen die verbonden zijn aan de moderne bedrijfswereld en duidt hoe een organisatie zichzelf 'duurzaam (PPP)' kan consolideren in de bestaande economische context. 

Het vak is ontwikkeld voor studenten zonder enige voorkennis over het bedrijfsleven en bedrijfskunde. 

Deel 1 Ontwikkeling van een onderneming
1.1 Introductie tot het ondernemerschap
1.2 Investeringen en financieel beheer
1.3 Marketing en HRM (talent)

Deel 2: Groei van een onderneming
2.1 Strategie van een nationale onderneming (KMO) en internationale onderneming 
2.2 Innovatie en groei
2.3 Digitale economie en artificiële intelligentie 

Deel 3: 'Controle' van een onderneming
3.1 Hoe controleer je een onderneming: accounting en financieel beheer
3.2 Hoe stuur je een onderneming: duurzaamheid (3P's)
3.3 Fusies en overnames