Abdomen 1

Studiegidsnr:1020GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn
Stefan De Wachter
Sven Francque
Guy Hubens
Peter Michielsen
Wiebren Tjalma
Cecile Colpaert
John-Paul Bogers
Bettina Blaumeiser
Rose-Marie Van Hoof
Gilbert Donders
Gunter De Win
Usha Punjabi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

M.b.t. het onderdeel spijsverteringsorganen:
-          Embryologie van de maag- en darmtractus
-          Structuur van slokdarm maag & darmen. Histologie
-          Medische beeldvorming
-          Aanpak van de patiënt met dysfagie, odynofagie en niet-cardiale retrosternale pijn
-          Aanpak van de patiënt met gastro-oesofageale reflux
-          Aanpak van de patiënt met dyspepsie en peptisch ulcus
-          Aanpak van de patiënt met nausea en braken
-          Organisatie en regeling van de gastro-intestinale functies
-          Water- & electrolytentransport
-          Absorptie van koolhydraten, eiwitten, vetten & vitaminen
-          Aanpak van de patiënt met diarree
-          Aanpak van de patiënt met obstipatie
-          Aanpak van de patiënt met verdenking op acute infectieuze diarree
-          De splanchnische circulatie
-          Aanpak van de patiënt met opgeblazen gevoel & gasopstapeling
-          Aanpak van de patiënt met abdominale pijn van gastro-intestinale oorsprong
-          Aanpak van de patiënt met ileus en obstructie
-          Structuur & functionele eenheid van de lever. Histologie
-          Beeldvorming van de lever
-          Fysiologie van de lever
-          Aanpak van de patiënt met icterus
-          Aanpak van de patiënt met gestoorde levertests
-          Alcohol en de lever - cirrose - portale hypertensie
-          Structuur en functie van de galblaas. Histologie
-          Beeldvorming van de galblaas
-          Fysiologie en pathofysiologie van de galblaas
-          Structuur en functie van de pancreas. Histologie
-          Beeldvorming van de pancreas
-          Fysiologie en pathofysiologie van de pancreas
-          Gebruik van isotopen in de gastro-intestinale tractus
-          Herhaling en voorbereiding op het examen
-          Klinische lijn: 
            1. Semiologie en propedeutica van de spijsverteringsaandoeningen 
            2. Patiëntenbesprekingen 
            3. Vaardigheden en communicatie 
            4. Stage

M.b.t. urogenitaal stelsel, reproductie en seksualiteit:
-          Urogenitaal stelsel : Fysiologie, normaal urinetransport, afwijkingen, infecties,klinisch onderzoek, behandelingsvormen
-          Seksualiteit : seksualiteit en hormonen, erectie, ejaculatie, morfologische afwijkingen van de penis, seksuele stoornissen, fertiliteit en therapie, intimiteit, seksuele voorkeur en parafilie, gender,  anticonceptie
-          Reproductie : fysiologie, levensfasen, technisch en klinisch onderzoek
-          Klinische lijn : gynaecologisch onderzoek en borst onderzoek op fantomen, en hechten 

De studenten moeten slagen in alle onderdelen van deze module.