Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Abdomen 1

Studiegidsnr:1020GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Yves Jacquemyn
Stefan De Wachter
Sven Francque
Guy Hubens
Peter Michielsen
Wiebren Tjalma
Cecile Colpaert
John-Paul Bogers
Paul Pelckmans
Bart Op De Beeck
Heiko De Schepper
Bettina Blaumeiser
Alexandra Vermandel
Anton Steinhauser
Sigrid Stroobants
Gilbert Donders
Gunter De Win
Ann Driessen
Diane De Neubourg
Ellen Faes
Niels Komen
Usha Punjabi
Luisa Vonghia

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

M.b.t. het onderdeel spijsverteringsorganen:
-          Embryologie van de maag- en darmtractus
-          Structuur van slokdarm maag & darmen. Histologie
-          Medische beeldvorming
-          Aanpak van de patiënt met dysfagie, odynofagie en niet-cardiale retrosternale pijn
-          Aanpak van de patiënt met gastro-oesofageale reflux
-          Aanpak van de patiënt met dyspepsie en peptisch ulcus
-          Aanpak van de patiënt met nausea en braken
-          Organisatie en regeling van de gastro-intestinale functies
-          Water- & electrolytentransport
-          Absorptie van koolhydraten, eiwitten, vetten & vitaminen
-          Aanpak van de patiënt met diarree
-          Aanpak van de patiënt met obstipatie
-          Aanpak van de patiënt met verdenking op acute infectieuze diarree
-          De splanchnische circulatie
-          Aanpak van de patiënt met opgeblazen gevoel & gasopstapeling
-          Aanpak van de patiënt met abdominale pijn van gastro-intestinale oorsprong
-          Aanpak van de patiënt met ileus en obstructie
-          Structuur & functionele eenheid van de lever. Histologie
-          Beeldvorming van de lever
-          Fysiologie van de lever
-          Aanpak van de patiënt met icterus
-          Aanpak van de patiënt met gestoorde levertests
-          Alcohol en de lever - cirrose - portale hypertensie
-          Structuur en functie van de galblaas. Histologie
-          Beeldvorming van de galblaas
-          Fysiologie en pathofysiologie van de galblaas
-          Structuur en functie van de pancreas. Histologie
-          Beeldvorming van de pancreas
-          Fysiologie en pathofysiologie van de pancreas
-          Gebruik van isotopen in de gastro-intestinale tractus
-          Herhaling en voorbereiding op het examen
-          Klinische lijn: 
            1. Semiologie en propedeutica van de spijsverteringsaandoeningen 
            2. Patiëntenbesprekingen 
            3. Vaardigheden en communicatie 
            4. Stage

M.b.t. urogenitaal stelsel, reproductie en seksualiteit:

Urologie: anatomie en fysiologie van de urinewegen. Hoe verloopt normaal urinetransport en hoe kunnen veranderingen in normale werking verklaard worden. Terminologie  van de urologische klachten zal besproken worden, evenals hoe klinisch onderzoek wordt uitgevoerd en welke technische onderzoeken binnen de urologie worden gebruikt. Basisprincipes wat betreft infectie en obstructie worden overlopen. In de lessen andrologie en seksualiteit wordt de hormonale beinvloeding besproken, interpretatie van semenanalyse uitgelegd, fysiologie van normale erectie en erectiele disfunctie besproken
-          Seksualiteit : seksualiteit en hormonen, erectie, ejaculatie, morfologische afwijkingen van de penis, seksuele stoornissen, fertiliteit en therapie, intimiteit, seksuele voorkeur en parafilie, gender,  anticonceptie
-          Reproductie : fysiologie, levensfasen, technisch en klinisch onderzoek
-          Klinische lijn : gynaecologisch onderzoek en borst onderzoek op fantomen, en hechten 

De studenten moeten slagen in alle onderdelen van deze module.