Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Microbiologie en infectieziekten 2

Studiegidsnr:1020GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:45.5
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herman Goossens
Pierre Van Damme
Elke Leuridan
Heidi Theeten
Antoon De Schryver
Erika Vlieghe
Sien De Koster
Emmanuel Bottieau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

- diagnostiek van infectieziekten
- behandeling van infectieziekten
- preventie van infectieziekten
            - ziekenhuisinfecties
            - pre-operatieve antibiotiaprofylaxie
            - epidemiologie en controle van vaccineerbare aandoeningen

            -indicaties voor vaccinatie, vaccinatieschema's, samenstelling van vaccins, soorten vaccins 
- importpathologie
- kennis van infectieziekten die niet in andere delen van het curriculum worden behandeld (HIV, acute en chronische koorts, …)