5-Recht

Studiegidsnr:1021FTIREC
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Bedrijfseconomie (1020FTIBEC)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kim Van den Langenbergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoe komen rechtsregels tot stand? Welke soorten rechtbanken zijn er? Hoe bewijs je je gelijk voor de rechtbank?
Wat zijn personen? Welke soorten goederen bestaan er? Welke rechten hebben personen op goederen? En welke rechten hebben ze op personen?
Wie betaalt schade aan derden en waarom?
Hoe ontstaan contracten? Wanneer zijn ze geldig en wanneer niet?

Welke vormen van intellectuele eigendom bestaan er? Hoe zijn ze geregeld? 

Welke elementen omvat een arbeidsovereenkomst? Hoe komt een einde aan een arbeidsovereenkomst?

Hoe zit de personenbelasting in elkaar? Wat leer je uit de berekeningsnota?

Welke bescherming biedt de sociale zekerheid?