5-Recht

Studiegidsnr:1021FTIREC
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 3-Bedrijfseconomie (1020FTIBEC)
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kim Van den Langenbergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Omschrijving recht, rechtsbronnen en indeling van het recht

Belgische staatsstructuur

Gerechtelijke organisatie

Personen

Rechtshandelingen

Bewijs

Verbintenissen en overeenkomst

Aansprakelijkheid

Arbeidsrecht (individueel en collectief)

Intellectuele eigendom (octrooi en auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's)