Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Celbiologie partim medische biochemie

Studiegidsnr:1021GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Laurence Roosens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt verwacht dat u basiskennis beheerst over de bestaande biologische bouwstenen waarover uw lichaam beschikt zoals koolhydraten, proteïnen en vetten. Er zal tijdens de cursus geen aandacht besteed worden aan deze basiskennis maar er wordt verder gebouwd op de biologische functie en metabole pathways waarin deze bouwstenen betrokken zijn. We kijken naar de verschillende metabole wegen waar het lichaam toegang tot heeft om in zijn functie te kunnen uitoefenen. Dit omvat enerzijds de afbraak van bouwstenen met de generatie van ATP, en anderzijds het gebruik van ATP om nieuwe functionele moleculen aan te maken. U begrijpt deze metabole wegen, kan hun functie verklarenen kan finaal ook de pathofysiologie van metabole aandoeningen bespreken en verklaren in functie van een defct in 1 van deze metabole wegen.