Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Nieuwvorming

Studiegidsnr:1021GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven voor opleidingsonderdelen van 2de bachelor geneeskunde
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc Peeters
Dirk Ysebaert
Bart Op De Beeck
Annelies Janssens
An Wouters
Sigrid Stroobants
Paul Meijnders
Patrick Pauwels
Manon Huizing
Jenneke Van den Ende
Dirk Verellen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module wordt gewerkt rond de algemene aspecten, de oorzaken en frequentie, en de prognose en screening van kanker, diagnostiek in de oncologie, chirurgisch-oncologische behandelingsprincipes, radiotherapeutische principes en principes van de medische antikankerbehandeling.