Farmacologie

Studiegidsnr:1021GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Opleidingsonderdelen van 1ste en 2de bachelor geneeskunde die de student moet volgen of gevolgd hebben om te mogen inschrijven
Contacturen:22
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido De Meyer
Pieter-Jan Guns

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus begint met algemene inleidingen van de farmacodynamiek en farmacokinetiek; daarna worden de voornaamste kenmerken en geneesmiddelen per orgaansysteem besproken.
* Inleiding farmacodynamiek: principes van farmacon-receptor interacties, zoals signaaltransductie, affiniteit, intrinsieke activiteit, antagonisme, up- en down-regulering, tachyfylaxie.
* Inleiding farmacokinetiek: absorptie, distributie, eliminatie van geneesmiddelen; compartimenten, aanpassing van dosis en dosisinterval, elimininatie-halfwaardetijd en biologische beschikbaarheid.
* Bijzondere farmacologie: werkingsmechanisme, effecten, neveneffecten en majeure indicaties van de grote klassen van geneesmiddelen.