Geïntegreerd moleculair practicum

Studiegidsnr:1022FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:min. 08/20 voor Geïntegreerd practicum. Niet te combineren met 1ste bachelor vakken. Gelijktijdige inschrijving of min 08/20 voor Mol. gen. I en Mol. gen. II en Mol. en cell. immunologie en Bio-informatica
Contacturen:120
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Geuens
Ingrid De Meester
Julie van der Zee

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het practicum bestaat uit 2 topics waarin de experimenten waar mogelijk geïntegreerd worden:
(1) Moleculaire en cellulaire immunologie: in dit gedeelte komen technieken op basis van antigeen-antilichaam interacties uitgebreid aan bod, waaronder ELISA, Immunoprecipitatie uit gel, IgG isolatie uit serum, Western blotting, biotinylering. Voor de celculturen zullen enkele basistechnieken van celcultuur experimenten in een Laminaire flow kast aangeleerd worden en zullen experimenten zoals levend-doodtellingen en de detectie van anti-actine via western blotting uitgevoerd worden .
(2) Moleculair genoom en proteoom analyse: in het tweede gedeelte worden technieken voor genoom analyse en proteoom analyse geïntegreerd in enkele experimenten.Tijdens de experiment wordt er een recombinante vector aangemaakt voor de overexpressie van een eiwit in een bacterieel systeem. Verder worden er mutatiereactie, genotyperen van DNA-merkers op mucosacellen,  plasmide isolatie, sequencing, spectraal analyse,… zijn technieken die onder andere aan bod gaan komen in deze experimenten.

Naast deze hoofdopdrachten zullen de studenten genetica oefeningen maken om meer inzicht te verkrijgen. Tijdens het ganse practicum wordt nadruk gelegd op de kritische evaluatie van resultaten, voor- en nadelen van bepaalde methoden, evenals op het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor bepaalde vraagstellingen.