Geschiedenis en beeld

Studiegidsnr:1022FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tine Van Osselaer
Luc Duerloo
Peter Stabel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus gaat over het gebruik van afbeeldingen door de historicus, als bron. We gaan ondermeer in op de lagen die een afbeelding in zich draagt. Omdat de wijze waarop afbeeldingen vorm krijgen historisch bepaald is, en dus verschilt naargelang van tijd en ruimte, moeten we ook een historische dimensie geven aan de behandeling zelf. Deze cursus is dus enerzijds geschiedenis van het beeld, anderzijds een behandeling van geschiedenis en beeld.

 

In een eerste deel gaan we in op formele aspecten in de zoektocht naar een 'realistische' afbeelding: beeldcodes, het perspectief, de kleur, het gebruik van optische instrumenten, de fotografie en de moderne beeldtechnologie.

Het tweede deel gaat in op de interpretatie, vanuit een aantal thema's: portretten; stadsgezichten; fotojournalistiek; de prentreeksen (Hogenberg, Linnig); of ook thema's zoals stillevens, of het beeld van de massa. Een rode draad doorheen dat alles is het belang van de beeldreeksen. De colleges sluiten af met de analyse van historisch filmmateriaal.

In bijzondere themacolleges en gastcolleges worden randaspecten behandeld zoals de digitalisering en bewaring van beeldmateriaal.