Geschiedenis en beeld

Studiegidsnr:1022FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Abigail Newman
Tine Van Osselaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus gaat over het gebruik van afbeeldingen door de historicus, als bron. We gaan onder meer in op de lagen die een afbeelding in zich draagt. Omdat de wijze waarop afbeeldingen vorm krijgen historisch bepaald is, en dus verschilt naargelang van tijd en ruimte, moeten we ook een historische dimensie geven aan de behandeling zelf. Deze cursus is dus enerzijds geschiedenis van het beeld, anderzijds een behandeling van geschiedenis en beeld.

 

Van de studenten wordt verwacht dat ze tijdens het semester een paper schrijven over een onderwerp naar keuze. Ze krijgen een aantal leidraden aangereikt om hen te helpen in hun eigen zoektocht naar visuele bronnen. Zo worden de studenten tijdens de eerste lessenreeksen vertrouwd gemaakt met een aantal beeldcollecties die in Antwerpen worden bewaard en ontsloten in verschillende instellingen (Rubenianum, Plantin Moretus, Ruusbroecgenootschap en de Bijzondere Collecties van de Centrale Bibliotheek van de UA).

 

Het onderwerp van de paper kan, maar hoeft niet, afgestemd te zijn op de thematische lessen die door beide docenten worden gegeven en onder meer gaan over kunsthistorische onderzoeksmethoden, evoluties van het beeldmateriaal (ontwikkeling drukpers, fotografie), het gebruik van visuele voor onderzoek naar materiële cultuur, religie, cityscapes …

 

De studenten bereiden de lessen voor door zich in te lezen in de verschillende onderwerpen (artikels ter beschikking gesteld via Blackboard en hoofdstukken uit het handboek van Burke zie hieronder).