2-Kinematica en Dynamica

Studiegidsnr:1022FTIKID
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gunther Steenackers
Izaak Van Crombrugge

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 1. Kinematica van de puntmassa:
 1. rechtlijnige beweging
 2. beweging in een vlak en in de ruimte
 3. cirkelvormige beweging

2. Dynamica van de puntmassa:

 1. wet van Newton
 2. arbeid, potentiële en kinetische energie
 3. energiewet en impulswet

3. Kinematica van een star lichaam in een plat vlak

 1. analyse van de absolute beweging
 2. analyse van de relatieve beweging: snelheid
 3. analyse van de relatieve beweging: versnelling

4. Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: kracht en versnelling

 1. translatie: bewegingsvergelijking
 2. rotatie: bewegingsvergelijking
 3. algemene beweging in het platte vlak

5. Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: arbeid en energie

 1. arbeid van een kracht en een koppel
 2. stelling arbeid en energie
 3. energiewet toepassen

6. Kinetica van een star lichaam in een plat vlak: stoot en hoeveelheid van beweging

 1. hoeveelheid van beweging
 2. principe van stoot
 3. behoudswet: hoeveelheid van beweging