Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Physician and society 1

Course Code :1022GENGE1
Study domain:Medicine
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:0
Credits:4
Study load (hours):112
Contract restrictions: Faculty decision based on student file
Language of instruction:Dutch
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Guido Van Hal
Philippe Jorens
Geert Dom
Dirk Van West
Inge Glazemakers
Nico Van der Lely

3. Course contents *