Seminarie moderne filosofische auteurs

Studiegidsnr:1023FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Vanheeswijck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Close reading van een aantal moraalfilosofische teksten van Kant. Centrale teksten zijn Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (hoofdstukken 1 en 2) en Kants Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (eerste deel). Maar ook passages uit Kritik der praktischen Vernunft, en uit Tugendlehre,  komen aan bod. Op die manier wordt een genuanceerd beeld gereconstrueerd van Kants plichtsethiek en Kants morele antropologie.