Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Seminarie moderne filosofische auteurs

Studiegidsnr:1023FLWFIA
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Liesbet Vanhaute

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Close reading van een aantal teksten van Kant. Centrale teksten zijn Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten en Tugendlehre. In de inleidende colleges schetsen we een algemeen beeld van Kants ethiek. Daarna volgt lectuur van onderstaande teksten: 

Week 2-4: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Week 5: Kritiek van de praktische rede

Week 6: De religie binnen de grenzen van de zuivere rede

Week 7-9: Tugendlehre

Week 10: Zum ewigen Frieden

Week 11: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 

Week 12: terugblik