Seminarie moderne filosofische auteurs 2

Studiegidsnr:1023FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Willem Lemmens
Hannah Lingier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit academiejaar lezen we De Dialogues concerning Natural Religion in combinatie met de Natural History of Religion van David Hume. De focus van de colleges ligt op de close reading van cruciale excerpten uit beide teksten, met speciale aandacht voor: de retorische en historische context van beide teksten; het verschil tussen de epistemologie van religie (de vraag naar het Godsbestaan in de DNR) en de antropologische verklaring van religie (in de NHR); Humes morele kritiek van de religie; de betekenis van zijn religiekritiek voor de hedendaagse cultuur; een vergelijking met Freud en Nietzsche over oorsprong en psychologie van religieus geloof.