Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Theorie taal en verhaal

Studiegidsnr:1023FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:66
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Nackaerts
Hanne Kloots
Jasper Van de Vijver
Gert Van Echelpoel
Stefan Martens
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Academische spreekvaardigheid (H. Kloots - 30%)

Dit examenonderdeel biedt de student inzicht in de basisprincipes van een geslaagde presentatie, dialoog en vergadering. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de opbouw van de argumentatie en het belang van een empathische houding.

Toegepaste ethiek 2 (J. Van de Vijver - 30%)

Dit examenonderdeel biedt de studenten een inkijk in de kernconcepten van de hedendaagse ethiek (verantwoordelijkheid, engagement, rechtvaardigheid,...) en de manier waarop die relevant kunnen zijn voor, en toegepast worden op, de ontwerppraktijk. Op grond van verschillende bronnen wordt de studenten een kader aangeboden waarbinnen ze hun eigen persoonlijke kijk kunnen formuleren op de morele dimensie van het ontwerpen, en op de diverse (individuele en maatschappelijke) idealen waar het in dienst van kan staan.

Beeldcommunicatie 5 (J. Nackaerts / G. Van Echelpoel / S. Martens / B. Perneel - 40%)

In dit onderdeel ligt de focus op de verhalende kracht van het beeld. Zowel analoge als digitale technieken worden ingezet om te komen tot een eigenzinnige beeldtaal waarmee een ontwerp geduid kan worden. Daarnaast komen gevorderde opmaakvaardigheden aan bod en leert de student een document, in functie van een specifieke uitvoeringstechniek, technisch voorbereiden. Deze kennis wordt toegepast tijdens de vormgeving en opmaak van de POP-documenten (o.a. reflectieportfolio, presentatieportfolio).

Je kunt ruimte en objecten uitschetsen vanuit diverse standpunten.

Verdeling:

  • Grafische technieken: 20%
  • Schetsen: 20%