Infectieziekten en vaccins

Studiegidsnr:1024FBDFAR
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Paul Cos
Pierre Van Damme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus omvat twee luiken, nl. infectieziekten en vaccins.


In het onderdeel 'infectieziekten' worden de klinische aspecten van de belangrijkste infecties besproken aan de hand van de orgaanstelsels: zenuwstelsel, cardiovasculair systeem, ademhalingsstelsel, gastro-intestinaal en urogenitaal stelsel. De nadruk wordt gelegd op de pathogenese en diagnostiek van infectieziekten. Ook de mogelijkheden tot preventie en behandeling worden kort besproken.


In het onderdeel 'vaccins' worden de kliniek en epidemiologie van vaccineerbare infectieziekten behandeld, om daarna in te gaan op het nut van vaccinatie in het algemeen en van de specifieke vaccins in het bijzonder. De klassieke vaccinatieschema's zullen als basis dienen voor de verdere bespreking. Tevens zal de samenstelling en de soorten vaccins aan bod komen.