2-Academische vaardigheden

Studiegidsnr:1024FTIACV
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Cedric Vuye
Paul De Meulenaere
Steve Vanlanduit
Joachim Denil
Thomas Altantzis
Jan Stoop

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel komen de studenten voor de eerste keer, binnen het thema "global warming", in aanraking met wetenschappelijk onderzoek en het belang van onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek. Op een projectmatige manier leren ze een aantal basis academische vaardigheden:
- gebruik van bibliografische databanken en het uitvoeren van een beperkte literatuurstudie;
- basisbeginselen van descriptieve statistiek, foutentheorie, en toepassing op de meetresultaten van twee eenvoudige experimenten: één binnen de eigen afstudeerrichting, en één binnen een andere afstudeerrichting;
- een infosessie over academisch Nederlands en het geven van een goede presentatie.