Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integratie 1

Studiegidsnr:1024GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kathleen De Greef
Bettina Blaumeiser

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten leren kennis, vaardigheden en competenties die in het voorbije jaar aan de orde zijn geweest te “integreren” in (beginnend) professioneel gedrag. Studieopdrachten rond patiëntvoorstellingen brengen de lesinhoud van de verschillende modules tezamen. De resultaten van de opdrachten worden gepresenteerd en beoordeeld in posters en in presentaties voor kleine groepen en aan de hand van kritische vragen. Er wordt geleerd verbanden te leggen en het eigen denkproces breed open te stellen voor verschillende invalshoeken. Aan de hand van de gebruikte werkvormen zal er bovendien aandacht zijn voor het ontwikkelen van verschillende generieke competenties, zoals het werken in groep, het opzoeken van informatie en het presenteren.